Coronela de Barcelona

La Coronela era la milícia popular que va defensar Barcelona, durant la guerra de Successió, especialment durant el darrer setge, a partir de juliol de 1713 i fins l’11 de setembre de 1714.

[@more@]

De tots els cossos i formacions que van defensar la capital catalana, el 1714, la Coronela era el cos més preparat, més motivat i més nombrós. Era un milícia constituïda per la gent dels gremis de Barcelona. Té l’origen en l’antiga host de la ciutat, reorganitzada el 1646. A les darreries del setge la influència de poder civil sobre la Coronela havia minvat totalment i el Braç Militar de Catalunya (les autoritats militars), en van tenir un control gairebé absolut. Les quantioses baixes que van partir varen ésser ocupades pels reforços vinguts de tota Catalunya abans del juny de 1714, data a partir de la qual el setge es tancà de manera definitiva sobre Barcelona.

La milícia gremial reuní més de la meitat dels efectius que defensaren la ciutat, agrupant-los en sis batallons i quaranta-vuit companyies, que es distribuïren al llarg del perímetre emmurallat. Estava formada per homes de totes les edats agrupats per les seves professions o gremis. Cada companyia constava d’individus d’un mateix gremi, i si els efectius resultaven escassos, s’agrupaven dos o tres gremis. El seu comandant era el Conseller en Cap de la ciutat, el darrer fou Rafael Casanova, el qual estava assessorat per militars professionals. El seu estendard, era la bandera de Santa Eulàlia. A més cada companyia tenia el seu pendó o bandera pròpia, amb colors, sants, dibuixos, animals. Les pagues de la tropa era sufragades pels mateixos gremis, per alleugerir a les autoritats de les despeses de la guerra.

El seu uniforme era de color blau marí, color molt utilitzat pels catalans. La casaca estava folrada de vermell al igual que el coll i les grans bocamànigues. Les polaines també vermelles i el corresponent tricorni.

La resistència de Barcelona es prolonga durant tretze mesos i aquest fet va impressionar l’opinió pública europea. A partir del 29 de juliol de 1714 arran del decret de mobilització, la Coronela agrupà tots els homes de catorze anys en amunt. L’organització fou imitada a Palma de Mallorca pel lloctinent marquès de Rubí pel desembre del 1713.

L’11 de setembre es va iniciar l’assalt final. L’exèrcit francocastellà tenia 35.000 homes i 5.000 de cavalleria. Barcelona, en canvi, no disposava sinó de 5.000 homes per a la seva defensa, i només 2.000 d’aquests eren de forces regulars: la majoria les integraven les milícies de la Coronela. Durant el combat, quan Casanova s’adreçà al portal Nou i, enarborant la bandera de Santa Eulàlia i voltat dels prohoms de l’escorta, arrossegà al contraatac diverses companyies de la Coronela i durant una hora i mitja hom disputà una terrible batalla cos a cos. Rafael Casanova rebé una bala a la cuixa i hagué de cedir la bandera al comte de Lanuça, protector del braç militar. Fou hospitalitzat al col·legi de la Mercè, on el visitaren el conseller segon, Salvador Feliu de la Penya, i diversos militars, que li sotmeteren un projecte de capitulació, el qual es veié forçat a aprovar. Temorosos de la repressió filipista, alguns familiars i amics seus decidiren de fer-lo passar per mort.

Finalitzada la batalla, el seu sergent major, Feliu Nicolau de Monjo i Corbera va poder escapar de la repressió borbònica i cremà les "Tabletes" per evitar que en cap cas caiguessin en mans castellanes i fossin usades per a la repressió dels supervivents i els familiars dels caiguts. Les "Tabletes", eren uns documents on constaven detalladament, tots els noms i cognoms de tots i cadascun dels combatents de la Coronela, el seu lloc i data de naixement, el seu grau, els regiments on serviren, els llocs on lluitaren, i la data i el lloc on foren ferits o morts. Per aquest fet, actualment només ens coneix la llista amb els noms dels oficials.

La Coronela va ser la primera institució dissolta pels borbònics en ocupar Barcelona amb un decret del 13 de setembre de 1714.

La Coronela estava organitzada en 6 Batallons:

Comandants superiors de la Coronela:

Coronel: (Honorífic) el Conseller en Cap del Consell de Cent, Rafael Casanova i Comes.(ferit l’11 de Setembre de 1714)
Tinent Coronel: Josep de Peguera i Vilana-Millàs
Sergent Major: Feliu Nicolau de Monjo i Corbera (ferit el 14 d’Agost de 1714; exiliat a Viena)
Capità agregat: Francesc Lleonart (Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Pere Anton Moreno
Tinent: Joan de Romera

1ER BATALLÓ DE LA CORONELA: EL DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT

1ª Companyia: Adroguers
Capità Honorífic: el Conseller en Cap del Consell de Cent, Rafel Casanova i Comes.(ferit l’11 de Setembre de 1714)

2ª Companyia: Mercaders
Capità: Francesc Burniach i Teixidor
Tinent: Josep Duran

3ª Companyia: Sastres
Capità: Magí de Ninot (Mort el 12 d’Agost de 1714)
Tinent: Cosme Guiu (Mort el 12 d’Agost de 1714)
Alferes: Segimon Cassanyes (Mort el 12 d’Agost de 1714)

4ª Companyia: Ferrers, Agullers, Manyans i Clavetaires
Capità: Ignasi Boria Sanaüja
Tinent: Salvador Casanoves

5ª Companyia: Mestres de Cases i Molers
Capità: Antoni de Vilana i Júdice
Alferes: Macià Focs

6ª Companyia: Espasers, Tapiners, Oripellers i Guadamassilers
Capità: Josep de Ferrer i Gironella (exiliat)
Tinent: Francesc Oliveres
Alferes: Ignasi Pons

7ª Companyia: Estudiants de Lleis
Capità: Marià Bassons (Mort el 12 d’Agost de 1714)
Tinent: Salvi Mallol (ferit el 12 d’Agost de 1714; Mort l’11 de Setembre de 1714)
Alferes: Pasqual Català i de Montsonís (ferit el 12 d’Agost de 1714; Mort l’11 de Setembre de 1714)

2on BATALLÓ de la CORONELA: el de la IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA VERGE MARIA

1ª Companyia: Notaris Públics
Capità: Josep Oliver, comte de Camprodon (ferit el 15 d’Agost de 1714; Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Vicenç Duran (Mort l’11 de Setembre 1714)

2ª Companyia: Pellaires i Tintorers de draps
Capità: Antoni Vila i Mata
Tinent: Francesc Busquets

3ª Companyia: Calceters i Candelers de Seu
Capità: Jeroni Auter

4ª Companyia: Cotoners i Assaonadors
Capità: Francesc de Bastero i Lledó (el 1714 intentà desertar i fou empresonat)
Tinent: Feliu Montserrat

5ª Companyia: Mariners i Mestres d’Aixa
Capità: Josep Toda i Gil
Alferes: Onofre Trinxent

6ª Companyia: Julians, Guanters, Ollaters, Cartaires, Soguers, Ferreters i Pentiners
Capità: Carles de Ribera i Claramunt (ferit el 2 d’Agost de 1714; ferit el 14 d’Agost de 1714; desterrat a Lleó on morí)

7ª Companyia: Flequers i Forners
Capità: Francesc de Llinàs i Escarrer (ferit el 12 d’Agost de 1714; ferit l’11 de Setembre de 1714)

8ª Companyia: Velluters i Espoliners
Capità: Francesc de Castellví i Obando (ferit el 12 d’Agost de 1714; exiliat; autor de “Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725”)
Tinent: Jacint Cortès (Mort l’11 de Setembre 1714)

9ª Companyia: Espardenyers
Capità: el Tinent Coronel, Josep de Peguera i Vilana-Millàs
Alferes: Joan Santus

3er BATALLÓ de la CORONELA: el de SANTA EULÀLIA

1ª Companyia: Notaris Públics Reials
Capità: Carles Oliver i Bataller

2ª Companyia: Sabaters
Capità: Josep Boria i Gualba (ferit l’11 de Setembre 1714)
Alferes: Bernat Martí

3ª Companyia: Boters
Capità: Francesc Vilana i Vilamala
Alferes: Pere Pau Vergés

4ª Companyia: Teixidors i Retorcedors de Llana, Carders, Garbelladors
Capità: Miquel de Calderó i Vidal

5ª Companyia: Flassaders, Llibreters, Vidriers, Escultors i Dauradors
Capità: Francesc de Bassols i Rafart (Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Oleguer Planes

6ª Companyia: Barreters d’agulla i Passamaners
Capità: Lluís de Claresvalls i de Miquel
Tinent: Pere Casajoana

7ª Companyia: Macips de Ribera i Bastaixos
Capità: Francesc d’Aloy i de Guitart (ferit el 14 d’Agost de 1714)

8ª Companyia: Esparters, Capsers i Torners
Capità: Jeroni de Claresvalls i de Miquel (Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Juame Saiol

4rt BATALLÓ de la CORONELA: el de la SANTA MADRONA

1ª Companyia: Candelers de Cera i Pintors
Capità: Josep de Peguera i Aimeric (ferit l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Josep Vives (Mort l’11 de Setembre 1714)

2ª Companyia: Argenters
Capità: Gaspar de Berard i de Cortiada, baró d’Esponellà
Alferes: Pere Joan Sampere

3ª Companyia: Hortolans del Portal de Sant Antoni
Capità: Vicenç de Magarola i Escatllar (ferit l’11 de Setembre 1714)
Alferes: Onofre Santus

4ª Companyia: Teixidors de Lli
Capità: Joan Ponsich i Monjo (Mort l’11 de Setembre 1714)

5ª Companyia: Corders de Cànem i Viola
Capità: Francesc Sunyer i Guasch (Mort l’11 de Setembre 1714)

6ª Companyia : Descarregadors
Capità: Onofre Homdedéu i Toda (exiliat)
Tinent: Jacint Tremolet

7ª Companyia: Velers
Capità: Rafael Llinàs i Riber (Mort l’11 de Setembre 1714)

5è BATALLÓ de la CORONELA: el de SANT SEVER

1ª Companyia: Notaris Causídics
Capità: Francesc Mas i Duran, germà del Sergent Major (Mort l’11 de Setembre 1714)

2ª Companyia: Ferrers i Calderes
Capità: Joan Catà i Renau
Alferes: Bartomeu Reix

3ª Companyia: Hortolans del Portal Nou
Capità: Tomàs de València

4ª Companyia: Gerrers, Ollers, Matalassers i Perxers
Capità: Antoni Berardo i Morera (ferit l’1 de Juliol de 1714; Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Bernat Feu

5ª Companyia: Daguers i Beiners
Capità: Manuel Rocajulià i Llunes (ferit l’1 de Juliol de 1714)

6ª Companyia: Carnissers
Capità: Feliu Teixidor i Sastre

7ª Companyia: Sabaters de Vell
Capità: Jeroni de Salvador i Lledó (Mort el 5 d’Agost de 1714)
Tinent: Josep Espinalt

8ª Companyia: Tintorers, Retorcedors de Seda i Hostalers
Capità: Francesc Alemany i Magarola
Tinent: Joan Cavaller

9ª Companyia: Estudiants de Medicina, Filosofia i Teologia
Capità: Josep Fornés
Tinent: Josep Penya (Mort l’11 de Setembre 1714)
Alferes: Josep de Pujalt (Mort l’11 de Setembre 1714)

6è BATALLÓ de la CORONELA: el de la MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

1ª Companyia: Freners
Capità: Josep de Lanuza i de Gelabert, fill de Joan Lanuza i Oms, comte de Plasència (Mort l’11 de Setembre 1714)

2ª Companyia: Fusters
Capità: Joan Francesc Masdéu i Pla (Mort el 13 d’Agost de 1714)
Alferes: Jaume Serra (ferit el 13 d’Agost de 1714)

3ª Companyia: Mercers i Botiguers de Teles
Capità: Antoni Berenguer i Gabriel (ferit l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Jaume Pi

4ª Companyia: Blanquers
Capità: Josep de Ramon i Magarola

5ª Companyia: Escudellers
Capità: Josep de Mata i de Copons, comte de la Torre de Mata (ferit el 13 d’Agost de 1714; ferit l’11 de Setembre 1714)

6ª Companyia: Taverners
Capità: Antoni Lledó i Matalí (Mort l’11 de Setembre 1714)

7ª Companyia: Fadrins Sastres
Capità: Josep d’Asprer (exiliat)
Tinent: Agustí Vilarrúbia

8ª Companyia: Revenedors
Capità: Josep de Codina Costa (Mort l’11 de Setembre 1714)
Tinent: Josep Mestres

Coronela de Barcelona: honor i glòria!

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.